Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 29 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

29

á

 Tartalomjegyzék

[hu]Használati utasítás

Biztonsági útmutató................................................................. 29

A sérülések okai .............................................................................. 30

Környezetvédelem .................................................................... 30

Ártalmatlanítás környezetbarát módon ........................................ 30
Energiatakarékossági ötletek ........................................................ 30

A készülék megismerése......................................................... 31

Kezel

ő

felület...................................................................................... 31

F

ő

z

ő

helyek ........................................................................................ 31

Maradékh

ő

-kijelzés.......................................................................... 31

A f

ő

z

ő

felület beállítása ............................................................ 32

F

ő

z

ő

felület be

­

 és kikapcsolása.................................................... 32

F

ő

z

ő

hely beállítása .......................................................................... 32

F

ő

zési táblázat.................................................................................. 32

Forraló

­

elektronika................................................................... 33

Forraló elektronika beállítása ........................................................ 33
F

ő

zési táblázat a forraló elektronika használatához ................. 34

Tanácsok a forraló-elektronika használatához ........................... 34

Gyerekzár .................................................................................. 34

Gyerekzár be

­

 és kikapcsolása..................................................... 34

Automatikus gyerekzár ................................................................... 34

Id

ő

zítés ...................................................................................... 35

A f

ő

z

ő

helynek automatikusan ki kell kapcsolnia....................... 35

Automatikus id

ő

zítés ....................................................................... 35

Konyhai óra....................................................................................... 35

Automatikus id

ő

korlát ............................................................. 35

Törlési védelem ........................................................................ 35
Energiafogyasztás kijelzése.................................................... 36
Alapbeállítások......................................................................... 36

Alapbeállítások megváltoztatása .................................................. 37

Tisztítás és ápolás ................................................................... 37

Üvegkerámia..................................................................................... 37
A f

ő

z

ő

felület kerete.......................................................................... 37

Üzemzavar elhárítása............................................................... 38
Ügyfélszolgálat......................................................................... 38
Próbaételek............................................................................... 39

Produktinfo

További információkat a termékekr

ő

l, a tartozékokról, az 

alkatrészekr

ő

l és a szervizzel kapcsolatban internetes 

oldalunkon: 

www.bosch-home.com

 és az Online-Shop-ban: 

www.bosch-eshop.com talál.

Biztonsági útmutató

Gondosan olvassa el ezt az útmutatót. A 

használati és a szerelési útmutatót, valamint 

a készülék garanciajegyét 

ő

rizze meg 

kés

ő

bbre vagy a következ

ő

 tulajdonos 

részére.
Kicsomagolás után ellen

ő

rizze a készüléket. 

Szállítási sérülés esetén ne csatlakoztassa.
A csatlakozódugó nélküli készüléket csak 

hivatalos engedéllyel rendelkez

ő

 

szakember csatlakoztathatja. Hibás 

csatlakoztatás miatt keletkezett károkra 

nem vonatkozik a garancia.
Ez a készülék csak háztartásban vagy ház 

körül való alkalmazásra készült. A 

készüléket kizárólag ételek és italok 

készítésére használja. A készüléket 

üzemelés közben soha ne hagyja felügyelet 

nélkül. A készüléket csak zárt helyiségben 

használja.
Ne használjon fed

ő

lapot és nem a típushoz 

való gyermek-véd

ő

rácsot. Ezek használata 

balesetet okozhat, pl. a túlhevülhetnek, 

meggyulladhatnak vagy elpattanhatnak.
Ezt a készüléket 8 év feletti gyerekek és 

csökkent fizikai, érzékszervi vagy szellemi 

képesség

ű

, ill. tapasztalatlan személyek 

csak a biztonságukért felel

ő

s személy 

felügyelete mellett használhatják, illetve 

akkor, ha megtanulták a készülék 

biztonságos használatát és megértették az 

ebb

ő

l ered

ő

 veszélyeket.

Soha ne engedjen gyerekeket a 

készülékkel játszani. A tisztítást és a 

felhasználói karbantartást nem végezhetik 

gyerekek, kivéve ha 8 évnél id

ő

sebbek és 

felügyelet mellett vannak.
8 évnél fiatalabb gyerekeket ne engedjen a 

készülék és a csatlakozóvezeték közelébe.

T

ű

zveszély!

A forró olaj és a zsír könnyen meggyullad. 

Soha ne hagyja felügyelet nélkül a forró 

olajat és zsírt. Soha ne vízzel oltsa el a 

tüzet. Kapcsolja ki a f

ő

z

ő

helyet. A lángot 

óvatosan fojtsa el fed

ő

vel, oltókend

ő

vel 

vagy hasonlóval. 

T

ű

zveszély!

A f

ő

z

ő

helyek nagyon forrók. Soha ne 

tegyen gyúlékony tárgyakat a f

ő

z

ő

felületre. 

Ne tároljon tárgyakat a f

ő

z

ő

felületen.

T

ű

zveszély!

A készülék forró. Ne tartson gyúlékony 

tárgyakat vagy sprayt a f

ő

z

ő

felület alatti 

fiókokban.

T

ű

zveszély!

A f

ő

z

ő

felület magától lekapcsol és utána 

már nem lehet kezelni. Kés

ő

bb véletlenül 

bekapcsolhat. Kapcsolja ki a biztosítékot a 

biztosítékszekrényben. Hívja az 

ügyfélszolgálatot.

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch