Инструкция по эксплуатации для Bosch PKF 675F17E :: Страница 15 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

15

W przypadku przeprowadzania prób na polu grzejnym Ø 18 cm 

o mocy znamionowej 1500 W, czas krótkiego gotowania 

wyd

ł

u

ż

a si

ę

 o ok. 20%, a stopie

ń

 mocy grzania do dalszego 

gotowania zwi

ę

ksza si

ę

 o jeden stopie

ń

.

Przepis: 250 g ry

ż

u okr

ą

g

ł

oziarnistego, 

30 g cukru, 1 l mleka (3,5% zawarto

ś

ci 

t

ł

uszczu) i szczypta soli na pole grzejne 

Ø 18 cm lub Ø 17 cm

9

ok. 6:15 

Podgrzewa

ć

 mleko do momentu, 

a

ż

 zacznie podchodzi

ć

 do góry. 

Prze

łą

czy

ć

 na stopie

ń

 mocy 

grzania do dalszego gotowania i 

doda

ć

 do mleka ry

ż

, cukier i sól

Nie

2

Tak

Po 10 minutach ry

ż

 na 

mleku zamiesza

ć

Gotowanie ry

ż

u

Naczynia: Garnek
Temperatura wody 20 °C
Przepis zgodny z norm

ą

 DIN 44550: 

125 g ry

ż

u d

ł

ugoziarnistego, 300 g wody 

i szczypta soli na pole grzejne Ø 14,5 

cm

9

ok. 2:48

Tak

2

Tak

Przepis zgodny z norm

ą

 DIN 44550: 

250 g ry

ż

u okr

ą

g

ł

oziarnistego, 600 g 

wody i szczypta soli na pole grzejne Ø 

18 lub Ø 17 cm

9

ok. 3:15

Tak

2.

Tak

Sma

ż

enie steków z pol

ę

dwicy wieprzo-

wej

 

Naczynia: Patelnia
Temperatura pocz

ą

tkowa steków z pol

ę

-

dwicy: 7 °C 
Ilo

ść

: 3 steki z pol

ę

dwicy (waga ca

ł

ko-

wita ok. 300 g, ok. 1 cm grubo

ś

ci), 15 g 

oleju s

ł

onecznikowego na pole grzejne 

Ø 18 cm lub Ø 17 cm

9

ok. 2:30

Nie

7

Nie

Sma

ż

enie nale

ś

ników

Naczynia: Patelnia
Przepis zgodny z norm

ą

 DIN EN 60350-

2
Ilo

ść

: 55 ml ciasta na nale

ś

niki na pole 

grzejne Ø 18 cm lub Ø 17 cm

9

ok. 2:30

Nie

6 lub 6. w zale

ż

no-

ś

ci od stopnia zru-

mienienia

Nie

Sma

ż

enie w g

łę

bokim t

ł

uszczu frytek 

mro

ż

onych

Naczynia: Garnek
Ilo

ść

: 1,8 kg oleju s

ł

onecznikowego, na 

porcj

ę

: 200 g mro

ż

onych frytek (np. 

McCain 123 Frytki proste) na pole 

grzejne Ø 18 cm lub Ø 17 cm

9

A

ż

 temperatura oleju wynosi

ć

 

b

ę

dzie 180 °C 

Nie

9

Nie

Podgrzewanie / Krótkie gotowanie

Dalsze gotowanie

Potrawy testowe

Stopie

ń

 zago-

towania

Czas trwania (min:sek)

Pokryw

ka

Stopie

ń

 mocy 

grzania do dal-

szego gotowania

Pokrywk

a

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch