Инструкция для Bosch PKF 675F17E :: Страница 14 из 56
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для Bosch PKF 675F17E

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 56 страниц
Размер - 2.2 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

14

Potrawy testowe

Poni

ż

sza tabela zosta

ł

a stworzona dla instytutów testuj

ą

cych w 

celu u

ł

atwienia im przetestowania naszych urz

ą

dze

ń

.

Dane w tabeli dotycz

ą

 naczy

ń

 firmy Schulte-Ufer (4-cz

ęś

ciowy 

komplet garnków indukcyjnych HEZ 390042) o nast

ę

puj

ą

cych 

wymiarach:

rondel Ø 16 cm, 1,2 l, na pole grzejne Ø 14,5 cm

garnek Ø 16 cm, 1,7 l, na pole grzejne Ø 14,5 cm

garnek Ø 22 cm, 4,2 l, na pole grzejne Ø 18 cm lub Ø 17 cm

patelnia Ø 24 cm, na pole grzejne Ø 18 cm lub Ø 17 cm

Podgrzewanie / Krótkie gotowanie

Dalsze gotowanie

Potrawy testowe

Stopie

ń

 zago-

towania

Czas trwania (min:sek)

Pokryw

ka

Stopie

ń

 mocy 

grzania do dal-

szego gotowania

Pokrywk

a

Roztapianie czekolady

Naczynia: Rondel
Kuwertura czekoladowa (np. gorzka 

firmy Dr. Oetker, 150 g) na polu grzej-

nym 14,5 cm Ø

-

-

-

1

Nie

Podgrzewanie i utrzymanie tempera-

tury zupy z soczewicy

Naczynia: Garnek

Zupa z soczewicy zgodnie z norm

ą

 DIN 

44550 

Temperatura pocz

ą

tkowa 20 °C

Ilo

ść

: 450 g na pole grzejne Ø 14,5 cm

9

ok. 2:00 bez mieszania

Tak

1.

Tak

Ilo

ść

: 800 g na pole grzejne Ø 18 cm lub 

Ø 17 cm

9

ok. 2:00 bez mieszania

Tak

1.

Tak

Zupa z soczewicy z puszki

np. zupa z soczewicy z kie

ł

baskami firmy 

Erasco: Temperatura pocz

ą

tkowa 20 °C

Ilo

ść

: 500 g na pole grzejne Ø 14,5 cm

9

ok. 2:00 

(zamiesza

ć

 po ok. 1:30)

Tak

1.

Tak

Ilo

ść

: 1000 g na pole grzejne Ø 18 cm 

lub Ø 17 cm

9

ok.  2:30

 (zamiesza

ć

 po ok. 1:30)

Tak

1.

Tak

Gotowanie na wolnym ogniu sosu 

beszamelowego

Naczynia: Rondel
Temperatura mleka: 7 °C
Przepis: 40 g mas

ł

a 40 g m

ą

ki, 0,5 l 

mleka (3,5% zawarto

ś

ci t

ł

uszczu) i 

szczypta soli na pole grzejne Ø 14,5 cm

9

 2

ok. 5:20

Nie

1

 1, 3

Nie

1

 Roztopi

ć

 mas

ł

o, mieszaj

ą

doda

ć

 m

ą

k

ę

 i sól i zasma-

ż

a

ć

 przez ok. 3 minuty

2

 Do zasma

ż

ki doda

ć

 mleko i ci

ą

gle mie-

szaj

ą

c doprowadzi

ć

 do wrzenia

3

 Po zagotowaniu sos besza-

melowy gotowa

ć

 przez 2 

minuty na stopniu 1 ci

ą

gle 

mieszaj

ą

c

Gotowanie ry

ż

u na mleku

Naczynia: Garnek
Temperatura mleka: 7 °C 
Przepis: 190 g ry

ż

u okr

ą

g

ł

oziarnistego, 

22,5 g cukru, 750 ml mleka (3,5% 

zawarto

ś

ci t

ł

uszczu) i szczypta soli na 

pole grzejne Ø 14,5 cm

9

ok.  6:15 

Podgrzewa

ć

 mleko do momentu, 

a

ż

 zacznie podchodzi

ć

 do góry. 

Prze

łą

czy

ć

 na stopie

ń

 mocy 

grzania do dalszego gotowania i 

doda

ć

 do mleka ry

ż

, cukier i sól

Nie

2

Tak

Po 10 minutach ry

ż

 na 

mleku zamiesza

ć

Оглавление инструкции

Инструкции для духовые шкафы Bosch