Инструкция для EMSA SENATOR CLASS 502436, SENATOR 515713, SENATOR 515711, SENATOR 618701600, SENATOR 618101600 :: Страница 2 из 2
Service-Instruction.ru
инструкции pdf и руководства пользователя читать онлайн

Инструкция для EMSA SENATOR CLASS 502436, SENATOR 515713, SENATOR 515711, SENATOR 618701600, SENATOR 618101600

Инструкция в формате - PDF
Количество страниц - 2 страницы
Размер - 1 МБ
Доступно - Бесплатное скачивание
Доступно - Онлайн чтение
background image

DANSK

Brugsanvisning til termokander/-flasker med kolbe af rustfrit stål

Tillykke!

De har valgt at købe en førsteklasses mærkevare. Læs denne brugsanvisning nøje igen-
nem, så De kan bruge Deres EMSA-kvalitetsprodukt optimalt og få glæde af det i lang
tid.

Brugsanvisning

• Før produktet tages i brug første gang og når EMSA termokanden/-flasken ikke har 

været i brug i længere tid, skylles den med varmt vand.

• For at sikre at den varme væske forbliver varm i kanden/flasken i længere tid, skylles

EMSA termokanden/-flasken med varmt vand, før den varme væske hældes på. 
Kolde drikkevarer forbliver kolde i længere tid ved at skylle kanden/flasken med 
koldt vand, før den kolde væske hældes i kanden/flasken. Brug evt. isterninger til at 
forstærke termokandens/-flaskens køleeffekt.

• Fyld EMSA termokanden/-flasken op til ca. 1 cm under låget; på den måde opnås 

den bedste isoleringseffekt.

• Opbevar altid Deres EMSA termokande/-flaske uden låg for at undgå dannelse af 

evt. bakterier eller lugt. 

Rengøring

• Indvendigt: Skyl EMSA termokanden/-flasken med varmt vand efter brug. 

TIP: Fastsiddende aflejringer inde i termokanden/-flasken fjernes på følgende måde: 
Fyld kanden/flasken med varmt vand, kom ca. 1 spiseskefuld opvaskemaskine- eller
bagepulver i og lad det trække. Ryst herefter kanden/flasken kraftigt (der skal være 
låg på kanden/flasken) og skyl den herefter grundigt med rent vand.
Udvendigt: EMSA termokanden/-flasken rengøres udvendigt med en blød, fugtig klud. 

• Kalkaflejringer fjernes med varmt eddikevand.
• Brug ikke opløsningsmidler, blegemidler eller skuremidler, der ridser. Kanden/fla

sken må ikke dyppes i opvaskevand og den må ikke sættes i opvaskemaskinen.

• For termokander, der tåler maskinopvask, gælder: Deres EMSA termokande kan stil-

les i opvaskemaskinen. Er termokanden udstyret med et aftageligt låg, skrues dette 
af, før termokanden stilles på hovedet i opvaskemaskinen. Læg låget i den øverste 
kurv i opvaskemaskinen.

Forsigtig

• Alle EMSA termokander med simpelt skruelåg er absolut tætte, når de lukkes rigtigt, 

og kan også transporteres vandret. Ved alle andre lågsystemer (f.eks. Quick Tip, 
Thermomatic, Easy Open, Tip Loc, Quick Ball) skal termokanden transporteres og 
opbevares lodret (da væsken ellers kan løbe ud og føre til forbrændinger).

• Anbring aldrig fingrene i eller under hældeområdet (fare for skoldning).
• Hold altid ansigtet væk fra kandens/flaskens åbning, når kanden/flasken fyldes, og 

drik ikke direkte af termokanden/-flasken (fare for skoldning).

• Stil aldrig EMSA termokanden/-flasken på en varm eller tændt komfurplade, i mikro-

bølgeovnen eller i ovnen.

• Vær opmærksom på, at brug af kulstyreholdige væsker i givet fald kan føre til et 

meget højt indvendigt tryk. Dette kan føre til utætheder.

• Termokander/-flasker bør principielt ikke bruges til at holde mælkeprodukter og 

babymad varme (fare for bakteriedannelse).

Bemærk

• Garantien dækker fabrikations- og materialefejl, hvis produktet er blevet anvendt 

rigtigt.

SUOMI

Terässisuksisten termosastioiden (kaatimien ja pullojen) käyttöohje

Onnittelumme!

Olet valinnut korkealuokkaisen merkkituotteen. Lue nämä käyttöohjeet huolellisesti,
sillä ne sisältävät tärkeää tietoa EMSAN laatutuotteiden optimaalisesta käytöstä ja var-
mistavat, että tuotteesta on iloa käyttäjälleen pitkäksi aikaa.

Käyttöohje

• Huuhtele EMSAN termosastia lämpimällä vedellä ennen ensimmäistä käyttöä tai jos 

se on ollut pitemmän aikaa käyttämättömänä.

• Kuumat juomat pysyvät kuumina kauemmin, kun EMSAN termosastia huuhdellaan 

lämpimällä vedellä ennen täyttöä ja täytetään heti sen jälkeen kuumalla juomalla. 
Kylmät juomat pysyvät kylminä kauemmin, kun termosastia huuhdellaan kylmällä 
vedellä tai sitä pidetään kansi auki jääkaapissa ennen täyttöä. Kylmänpitävyyttä voi-
daan tehostaa lisäämällä juoman sekaan jääpaloja.

• Täytä EMSAN termosastia niin, että kannen alapuolelle jää noin 1 cm vapaata tilaa, 

jolloin eristys toimii parhaiten. 

• Säilytä EMSAN termosastiat aina ilman kantta välttääksesi mahdollisten bakteerien 

tai epämiellyttävän hajun syntymistä.

Puhdistus

• Sisältä: Huuhtele EMSAN termosastia käytön jälkeen kuumalla vedellä. 

VIHJE: Termosastian sisälle pinttynyt lika voidaan puhdistaa seuraavalla tavalla: täytä
termosastia kuumalla vedellä, lisää noin 1 ruokalusikallinen astianpesujauhetta tai 
leivinjauhetta ja anna vaikuttaa. Ravistele suljettua astiaa voimakkaasti ja huuhtele 
lopuksi puhtaalla vedellä.
Ulkopuolelta: Puhdista EMSAN termosastia ulkopuolelta vain pehmeällä, kostealla 
pyyhkeellä. 

• Kalkkikertymät voidaan poistaa kuumalla etikkavedellä.
• Älä käytä hankaavia puhdistusaineita, liuottimia tai valkaisuaineita. Termosastiaa ei 

saa upottaa veteen eikä pestä astianpesukoneessa.

• Konepesun kestävät termosastiat: voit huoletta pestä EMSAN konepesun kestävän 

termosastian astianpesukoneessa. Mikäli termosastiassa on irti kierrettävä korkki, 
poista se ja aseta astia ylösalaisin pesukoneeseen. Pane kansi yläkoriin.

Varoitus

• Kaikki ruuvattavalla korkilla suljettavat EMSAN termoskaatimet ja -pullot ovat oikein

suljettuina ehdottoman tiiviit ja niitä voidaan kuljettaa vaaka-asennossa. Muilla 
sulkumekanismeilla varustetut termoskaatimet (esim. Quick Tip, Thermomatic, Easy 
Open, Tip Loc, Quick Ball) soveltuvat säilytettäviksi ja kuljetettaviksi vain pystyasen-
nossa (nesteen valumisen ja palovammojen vaara).

• Älä milloinkaan tartu termosastiaan nesteenkaatoalueelta tai sen alapuolelta (palo-

vammojen vaara).

• Kun täytät termosastiaa, älä pidä kasvojasi suoraan täyttöaukon yläpuolella, älä 

myöskään juo suoraan termospullosta (kasvojen tai suun palamisen vaara).

• Älä milloinkaan aseta EMSAN termosastiaa lämpimälle tai kuumalle liedelle, mikro-

aaltouuniin tai leivinuuniin.

• Huomaa, että hiilihappoiset juomat aiheuttavat suuren paineen termosastian sisällä. 

Ne voivat tehdä astiasta epätiiviin.

• Termosastioita ei tule käyttää maitotuotteiden ja vauvanruokien lämpimänä pitoon 

(bakteerien muodostumisen vaara).

Huomaa

• Takuu kattaa valmistus- ja materiaalivirheet mikäli tuotetta on käytetty asianmukaisesti.

VLAAMS

GEBRUIKSAANWIJZING THERMOSKANNEN MET RVS-BINNENKAN

Van harte gefeliciteerd!

U hebt voor een hoogwaardig merkproduct gekozen. Gelieve eerst deze gebruiksaan-
wijzing zorgvuldig te lezen, om uw EMSA-kwaliteitsproduct optimaal te kunnen
gebruiken en er lang plezier van te hebben.

Gebruiksaanwijzing

• Voor het eerste gebruik en als u uw EMSA-thermoskan langere tijd niet gebruikt 

hebt, dient u hem eerst met warm water uit te spoelen.

• U kunt de inhoud langer warm houden, als u uw EMSA-thermoskan eerst met warm

water uitspoelt en vervolgens meteen met warme drank vult. Koude dranken blijven
langer koud, als u de kan vooraf met koud water uitspoelt of geopend in de koel-
kast plaatst. Door ijsblokjes toe te voegen, kunt u het koelvermogen van uw ther-
moskan versterken. 

• Vul uw EMSA-thermoskan tot ca. 1 cm onder de sluiting; zo bekomt u een optimaal

isolerend vermogen.

• Bewaar uw EMSA-thermoskan altijd ongesloten, om de eventuele vorming van bac-

teriën of luchtjes te voorkomen. 

Reiniging

• Binnenkant: Spoel uw EMSA-thermoskan na elk gebruik met warm water uit. 

TIP: Hardnekkige afzettingen aan de binnenkant van de thermoskan kunt u als volgt
verwijderen: Vul de kan met heet water, voeg ca. 1 eetlepel poeder voor de vaat-
wasser of bakpoeder toe en laat dit inwerken. Aansluitend de gesloten kan krachtig 
schudden en goed uitspoelen met helder water.
Buitenkant: Reinig de buitenkant van uw EMSA-thermoskan slechts met een zachte,
vochtige doek. 

• Kalkaanslag kunt u verwijderen met warm azijnwater.
• Gebruik geen schuur-, oplos- of bleekmiddelen. Niet in afwaswater onderdompelen 

en niet in de vaatwasser reinigen.

• Vaatwasmachinebestendig voor alle kannen en flessen: Uw EMSA-thermoskan is 

volledig vaatwasmachinebestendig. Bij thermoskannen met een afneembare sluiting
schroeft u deze af en plaatst u uw thermoskan ondersteboven in de vaatwasser. Leg 
de sluiting voor het reinigen in het bovenrek van de vaatwasser.

Voorzichtig

• Alle EMSA-thermoskannen met eenvoudige schroefsluiting zijn, als ze correct wor-

den gesloten, absoluut dicht en kunnen ook liggend getransporteerd worden. Bij 
alle andere sluitsystemen (bijv. Quick Tip, Thermomatic, Easy Open, Tip Loc, Quick 
Ball) moet u uw thermoskan altijd verticaal bewaren en transporteren (gevaar voor 
uitlopen en verbranden).

• Grijp a.u.b. nooit in of onder het gietgedeelte (gevaar voor brandwonden!).
• Houd bij het vullen het gezicht nooit direct boven de opening van de kan, en drink 

nooit rechtstreeks uit de thermoskan (gevaar voor brandwonden!).

• Plaats uw EMSA-thermoskan nooit op een warme of hete kookplaat, in de microgolf

of in de oven.

• Houd er a.u.b. rekening mee dat bij het gebruik van koolzuurhoudende vloeistoffen

evt. een zeer hoge binnendruk kan ontstaan. Dit kan lekken veroorzaken.

• Thermoskannen mogen in geen geval worden gebruikt om melkproducten of baby

voeding warm te houden (gevaar voor bacterievorming).

Opmerking

• De garantie geldt voor alle fabricage- en materiaalfouten die bij correct gebruik opt

reden.

РУССКИЙ

Инструкции по применению вакуумных термосов со стальной колбой

Поздравляем!

Вы приобрели высококачественный товар. Пожалуйста, внимательно прочи тай -
те эти инструкции по применению, чтобы Вы могли использовать Ваш ка чест -
венный продукт EMSA наилучшим образом и с удовольствием долгое время.

Инструкция по применению

• 

Перед первым использованием термос EMSA необходимо сполоснуть теплой
водой.

• 

Для того чтобы горячие напитки дольше сохранились горячими, необхо ди -
мо предварительно сполоснуть термос теплой водой и затем незамедли -
тельно налить напиток. Для сохранности холодных напитков, термос EMSA
перед употреблением необходимо сполоснуть холодной или поместить его
открытым ненадолго в морозильную камеру (для термосов со стальной кол -
бой рекомендуется поместить несколько кубиков льда).

• 

Время от времени проверяете закручивающееся крепление снизу, а также
проверьте его перед первым использованием.

• 

Всегда храните Ваш термос EMSA открытым, чтобы избежать развития
бактерий и появления запаха.

Чистка

• 

Внутри: Сполосните Ваш термос EMSA горячей водой после использо вания. 

• Совет: В случае сильного загрязнения, налейте горячей воды с добав ле нием

1 ложки порошка для посудомоечной машины или соды и оставьте нена -
долго. Затем потрясите закрытый термос и хорошо промойте под струей
теплой воды.
Внешняя: Протирайте корпус термоса только влажной мягкой салфеткой. 

• Известковый налет можно удалить с помощью смеси горячей воды и уксуса. 
• Не используйте средства, содержащие грубые абразивные частицы, ко -

торые могут оставить царапины. Не мойте термосы EMSA в посудо моеч ной
машине. 

• Для посудомоечных термосов: Ваш термос EMSA абсолютно безопасен для

использования в посудомоечной машине Для термосов со скручиваю щейся
крышкой, снять ее полностью и поместить термос головой вперед в
посудомоечную машину. Крышку положите сверху в корзину
посудомоечной машины.

Внимание!

• 

Все вакуумные кувшины EMSA с обычной закручивающейся крышкой аб со -
лютно непротекаемы (в случае, если они закрыты правильно) и могут пере -
возиться в горизонтальном положении. Пожалуйста, храните и пе ревозите
Ваш термос с любым другим закрывающим механизмом (Quick Tip, Thermo -
matic, Easy Open, Tip Loc, Quick Ball) только в вертикальном положении
(риск протекания и ожога). 

• 

Пожалуйста, никогда не берите термос за наливное отверстие (во избе жа ние
ожога).

• 

Во время наполнения никогда не держите Ваше лицо непосредственно над
отверстием термоса (во избежание ожога).

• 

Не ставьте термосы на плиту и не используйте в микроволновой печи.

• 

Пожалуйста обратите внимание, что использование сильно газированных
напитков может привести к чрезмерному внутреннему давлению и стать
причиной протекания. 

• 

Не храните в вакуумных термосах теплых молочных продуктов или детского
питания из-за риска развития бактерий.

Примечание

• 

Гарантия распространяется на производственный и сырьевой брак только в
случае правильного использования продукта и соблюдения всех рекомен -
даций.

ITALIANO

Istruzioni per l'uso per recipienti termoisolanti con contenitore di acciaio inossidabile

Congratulazioni!

Avete acquistato un pregiato prodotto di marca. Leggete attentamente le presenti
istruzioni per poter usare in maniera ottima il prodotto di qualità EMSA e trarne il
massimo vantaggio.

Istruzioni per l'uso

• Prima di usarlo per la prima volta e se non è stato usato a lungo, lavare il recipiente

termoisolante EMSA con acqua calda.

• Affinché le bevande calde restino a lungo calde, lavare il recipiente termoisolante 

EMSA prima con acqua calda e poi versarvi subito la bevanda calda. Le bevande 
fredde restano fredde più a lungo se prima il recipiente viene lavato con acqua 
fredda o collocandolo aperto nel frigorifero. Mettendovi cubetti di ghiaccio si favo-
risce ulteriormente il mantenimento della temperatura fredda del liquido.

• Per ottenere il massimo isolamento, riempire il recipiente termoisolante EMSA fino 

a circa 1 cm sotto il tappo.

• Conservare il recipiente termoisolante EMSA sempre senza tappo per evitare la pro-

liferazione di batteri e la formazione di cattivi odori. 

Pulizia

• Interno: Dopo l'uso, lavare il recipiente termoisolante EMSA con acqua calda. 

SUGGERIMENTO: le incrostazioni ostinate all'interno del recipiente termoisolante 
possono essere rimosse nel modo seguente: versare acqua bollente nel recipiente, 
aggiungere 1 cucchiaio di detersivo per lavastoviglie o di bicarbonato e far agire. 
Agitare quindi con forza il recipiente chiuso e sciacquarlo con acqua pulita.
Esterno: pulire l'esterno del recipiente termoisolante EMSA con un panno morbido 
ed umido. 

• Le incrostazioni di calcare possono essere rimosse con una soluzione calda di 

acqua ed aceto.

• Non usare sostanze abrasive, solventi o sbiancanti. Non immergere in acqua e 

detersivo e non collocare in lavastoviglie.

• Per caraffe termiche idonee per il lavaggio in lavastoviglie: Il recipiente termoisolan

te EMSA è completamente idoneo per il lavaggio in lavastoviglie. Se il recipiente 
termoisolante possiede un tappo svitabile, svitarlo e collocare il recipiente termoi-
solante capovolto nella lavastoviglie. Collocare il tappo nel cestello superiore della 
lavastoviglie.

Attenzione

• Se chiusi correttamente, tutti i recipienti termoisolanti EMSA con semplice tappo a 

vite sono assolutamente ermetici e possono essere trasportati anche in posizione 
orizzontale. Per tutti gli altri sistemi di chiusura (ad esempio Quick Tip, 
Thermomatic, Easy Open, Tip Loc, Quick Ball) riporre e trasportare il recipiente ter
moisolante solo in posizione verticale (pericolo di fuoriuscita del liquido e di ustioni).

• Non afferrare mai sull'area sovrastante o sottostante la zona di versamento (pericolo

di ustioni).

• Durante il riempimento, non tenere la faccia sopra l'apertura della caraffa e non 

bere direttamente dal recipiente (pericolo di ustioni).

• Non collocare il recipiente termoisolante EMSA su fornelli a gas, piastre di cottura 

calde né nel forno a microonde o nel forno elettrico o a gas.

• Se si usa un liquido contenente acido carbonico, all'interno del contenitore può 

formarsi una pressione molto alta, la quale può causare perdite.

• I recipienti termoisolanti non devono essere impiegati per tenere in caldo latte e 

derivati ed alimenti per neonati (pericolo di proliferazione batterica).

Nota

La garanzia copre difetti di fabbricazione e del materiale se il prodotto viene usato 
in maniera corretta.

Isoka- Edelstahlkolben-03-09:Isoka- Edelstahlkolben-07-05  26.03.2009  16:49 Uhr  Seite 2

Следующая страница

Оглавление инструкции

  • Страница 1 из 3

    Isoka- Edelstahlkolben-03-09:Isoka- Edelstahlkolben-07-05 26.03.2009 16:49 Uhr Seite 1 DEUTSCH GEBRAUCHSANLEITUNG INSTRUCTIONS FOR USE MODE D’EMPLOI INSTRUCCIONES DE USO INSTRUÇÕES DE SERVIÇO ISTRUZIONI PER L’USO BRUGSANVISNING KÄYTTÖOHJE GEBRUIKSAANWIJZING ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ Поставщик: ООО

  • Страница 2 из 3

    Isoka- Edelstahlkolben-03-09:Isoka- Edelstahlkolben-07-05 ITALIANO Istruzioni per l'uso per recipienti termoisolanti con contenitore di acciaio inossidabile 26.03.2009 16:49 Uhr Seite 2 DANSK SUOMI Brugsanvisning til termokander/-flasker med kolbe af rustfrit stål Terässisuksisten termosastioiden

  • Страница 3 из 3

Инструкции для бытовая техника разная EMSA